Hinnakiri

OÜ Anti Autokool jätab õiguse muuta hinnakirja.
Kategooria Teooria Sõit Hind
B-kategooria lõppastme kiirkursus 4 tundi 170€
E-õppe B-kategooria kursus 28 tundi 28 tundi 880€
Pimeda aja koolitus 1 tund 70€
Libeda aja koolitus 1 tund 70€
Esmaabikoolitus 16 tundi 50€
B-kategooria lisasõidutund 1 tund 35€
Dokumentide ennetähtaegne väljastamine 60€
Teisest autokoolist ületulek meie autokooli 60€
Jätkuõpe/nõustamine 2 tundi 80€
Kuidas tasuda?
Saaja:
OÜ Anti Autokool
Pank:
Swedbank
Kontonumber:
EE942200221067497749
Selgitus:
oma nimi, mille eest tasute

OÜ Anti Autokool
5097131
Koolitusloa number 1.1-3/18/46