Meeskond

Sõiduõpetaja
Anti Krik

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor - läbinud mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolituse 207 akadeemilist tundi ja vastab mootorsõidukijuhi õpetajale kehtestatud kvalifikatsiooni nõuetele. Autokoolis töötanud alates aastast 2000, juhiload on alates 1991 aastast, läbinud erinevaid koolitusi ja kursusi, mis on seotud autode ja autokooliga. Oman keskharidust. Õpetanud olen Tartus tuhandeid õpilasi, kogemustepagas on suur. Olen nõudlik, täpne, humoorikas ja jään oma töös alati rahulikuks. Suhtun oma töösse professionaalselt, liikluses ei saa teha järelandmisi!

Kontakt: 5097131

Email: anti@antiautokool.ee

Esmaabikoolitaja
Deniss Šramov

Olen lõpetanud Kohtla-Järve Meditsiinikooli, töötan SA Tartu Kiirabis meedikuna, oman staaži 11 aastat. Viibisin Kaitseväe missioonil Afganistaanis ESTCOY 8, 9 rühma koosseisus meedikuna 1 aasta. Oman rakendusliku kõrgharidust, meditsiinikoolitustega tegelen alates aastast 2007, oman sellekohast litsentsi. Olen oma töös väga täpne, otsekohene ja abivalmis, kuna praktikat on olnud palju, siis otsustasin enda oskusi ja teadmisi jagada koolituse käigus teiega. Õpime kogu elu!

Kontakt: 5278066

Teooriaõpetaja
Kaido Tammepõld

Lõpetasin Tartu Ülikooli aastal 2003, oman tehnikavaldkonna õpetaja kutset ehk Pedagoogilist haridust, läbitud magistriõpe. Eesti Põllumajandusülikooli põllumajandusmehhaniseerimise eriala – mehaanika insener, läbitud magistriõpe 1992. Lisaks läbinud erinevaid täiendkoolitusi. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolituse 6EAP ulatuses 12.12.2016. Oman pikaajalist teooriaõpetaja praktikat erinevates autokoolides, täiendkoolitusi on nii palju, et need ei mahuks siia ära.

Kontakt: 56626302


OÜ Anti Autokool
5097131
Koolitusloa number 1.1-3/18/46