Lõppastme koolitus

Kirjeldus

Teooriaõpe kestab 3 tundi ( sisaldab riskiolukorrad, libedasõidu riskivältimise õpe, ennustatav sõiduviis.

Sõiduõpe kestab 1 sõidutund ( a’45 minutit ), sisaldab säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestatava sõiduviisi kujundamist. 2 sõidutundi libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul. Lõppastme libedasõidu riskivältimise harjutused ja praktikum viiakse läbi OÜ Anti Autokooli koostööpartneri juures, muuks liikluseks suletud libedasõidu õppeväljakul Tartus Raadi endisel lennuväljal, vastavalt koostööpartneri õppekavale.

Juhi esmaõppe lõppaste hõlmab koolitaja juures omandatud sõiduoskuse iseseisvat edasiarendamist ja enesehinnangu väljakujundamist teeliikluse tingimustes. Lõppastme eesmärk on süvendada algastmes saadud teadmisi ja oskusi ning saavutada iseseisva juhina piisav liiklemise vilumus, mis annab valmiduse juhiloa saamiseks. Juhi esmaõppe lõppaste algab pärast esmase juhiloa saamist. Juhi esmaõppe kestvus on 23 kuud. Õpilane peab lõppastme koolituse läbima enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu. Lõppastme koolituse läbimiseks peab olema läbitud esmaõppe algastme pimeda aja koolitus ja algastme libedasõidu koolitus. Lõppastme koolituse läbimise kohta teeb koolitaja vastava sissekande koolituskursuse tunnistusele ja edastab asjaomased andmed elektrooniliselt liiklusregistrisse. Kursust läbides ei tohi olla juhtimisõigus peatatud ! Hea oleks kui autokooli tunnistus ja kehtiv tervisetõend saaks viidud 1 kuu varem Maanteeameti kohalikku büroosse, enne juhiloa aegumist.


OÜ Anti Autokool
5097131
Koolitusloa number 1.1-3/18/46