B-kategooria

Kirjeldus

B-kategooria auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat, sama auto koos kerghaagisega ( täismassiga kuni 750 kilogrammi ). [ RT I ; 28.02.2015 ]

B- kategooria kursus kestab mininimaalselt 6-8 nädalat, teooria tunnid toimuvad 2 korda nädalas, 2 tundi korraga ( 1 tund – 45 minutit )

B- kategooria puhul kohustuslik 29 teooriatundi, lisaks 21 sõidutundi ( 1 tund – 45 minutit ). Läbida tuleb veel pimeda aja koolitus ( 1 tund teooriat – 45 minutit ja 1 tund praktikum vormis kinnisel territooriumil ). Libedasõidu koolitusel ( 2 teooria tundi ja 1 sõitutund ) ning 16 tundi esmaabi koolitust.

B- kategooria teooria kursus sisaldab endas eelkõige liiklusohutust, liiklus psühholoogiat, liiklus viisakust, auto ehitust, liiklustestide lahendamist ja vahekokkuvõtete tegemist teooriaõpetaja poolt.

Õpe autokoolis lõppeb teooriatestiga ( 30 küsimust, 27 õiget vastust ) Teooria testi saab teha Tartus Jaama 143 – 208 , kaks korda nädalas. ( Esmaspäev ja kolmapäev 12:00 – 17:00 ). Kui teooriatest on sooritatud edukalt, siis koolitaja teeb B-kategooria kursuse läbimise kohta sissekande, väljastab autokooli tunnistuse ja edastab asjaomased andmed elektrooniliselt liiklusregistrisse.

B- kategooria kursusele võib juba 17,5 – aastaselt tulla. 3 kuud enne 18 – aastaseks saamist võite sooritada Maanteeameti büroodes eksamid, load väljastatakse 18 – aastaselt.


OÜ Anti Autokool
5097131
Koolitusloa number 1.1-3/18/46